Basic Scales – मेलकर्ता रागाः
cakraḥ Name Code Sa Ra Ga Ma Pa Dha Na
1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 इन्दुः
induḥ
पा
कनकांबरि
kanakāṃbari
9 875 sa ra ga ma pa dha na
2 श्री
śrī
फेनद्युति
phenadyuti
18 067 sa ra ga ma pa dha ni
3 गो
go
गानसामवराळि
gānasāmavarāḷi
34 451 sa ra ga ma pa dha nu
4 भू
bhū
भानुमति
bhānumati
19 019 sa ra ga ma pa dhi ni
5 मा
मनोरञ्जनि
manorañjani
35 475 sa ra ga ma pa dhi nu
6 षा
ṣā
तनुकीर्ति
tanukīrti
37 523 sa ra ga ma pa dhu nu
7 नेत्रम्
netram
पा
सेनाग्रणी
senāgraṇī
9 891 sa ra gi ma pa dha na
8 श्री
śrī
जनतोडि
janatoḍi
18 083 sa ra gi ma pa dha ni
9 गो
go
धुनिभिन्नषड्जम्
dhunibhinnaṣaḍjam
34 467 sa ra gi ma pa dha nu
10 भू
bhū
नटाभरणम्
naṭābharaṇam
19 106 sa ra gi ma pa dhi ni
11 मा
कोकिलारवम्
kokilāravam
35 491 sa ra gi ma pa dhi nu
12 षा
ṣā
रूपवति
rūpavati
37 539 sa ra gi ma pa dhu nu
13 अग्निः
agniḥ
पा
गेयहेज्जज्जि
geyahejjajji
9 923 sa ra gu ma pa dha na
14 श्री
śrī
वाटीवसन्तभैरवि
vāṭīvasantabhairavi
18 115 sa ra gu ma pa dha ni
15 गो
go
मायामाळवगौळ
māyāmāḷavagauḷa
34 499 sa ra gu ma pa dha nu
16 भू
bhū
तोयवेगवाहिनि
toyavegavāhini
19 139 sa ra gu ma pa dhi ni
17 मा
छायावति
chāyāvati
35 523 sa ra gu ma pa dhi nu
18 षा
ṣā
जयशुद्धमाळवि
jayaśuddhamāḷavi
35 523 sa ra gu ma pa bhu nu
19 वेदः
vedaḥ
पा
झङ्कारभ्रमरि
jhaṅkārabhramari
9 893 sa ri gi ma pa dha na
20 श्री
śrī
नारीरीतिगौळ
nārīrītigauḷa
18 085 sa ri gi ma pa dha ni
21 गो
go
किरणावळि
kiraṇāvaḷi
34 469 sa ri gi ma pa dha nu
22 भू
bhū
श्री
śrī
19 109 sa ri gi ma pa dhi ni
23 मा
गौरीवेळावळि
gaurīveḷāvaḷi
35 493 sa ri gi ma pa dhi nu
24 षा
ṣā
वीरवसन्तम्
vīravasantam
37 541 sa ri gi ma pa dhu nu
25 बाणः
bāṇaḥ
पा
शरावति
śarāvati
9 925 sa ri gu ma pa dha na
26 श्री
śrī
तरङ्गिणि
taraṅgiṇi
18 117 sa ri gu ma pa dha ni
27 गो
go
सौरसेन
saurasena
34 501 sa ri gu ma pa dha nu
28 भू
bhū
हरिकेदारगौळ
harikedāragauḷa
19 141 sa ri gu ma pa dhi ni
29 मा
धीरशङ्कराभरणम्
dhīraśaṅkarābharaṇam
35 525 sa ri gu ma pa dhi nu
30 षा
ṣā
नागाभरणम्
nāgābharaṇam
37 537 sa ri gu ma pa dhu nu
31 ऋतु
ṛtu
पा
कलावति
kalāvati
9 929 sa ru gu ma pa dha na
32 श्री
śrī
रागचूडामणि
rāgacūḍāmaṇi
18 121 sa ru gu ma pa dha ni
33 गो
go
गङ्गातरङ्गिणि
gaṅgātaraṅgiṇi
34 505 sa ru gu ma pa dha nu
34 भू
bhū
भोगच्छायानाट
bhogacchāyānāṭa
19 145 sa ru gu ma pa dhi ni
35 मा
शैलदेशाक्षि
śailadeśākṣi
35 529 sa ru gu ma pa dhi nu
36 षा
ṣā
चलनाट
calanāṭa
37 577 sa ru gu ma pa dhu nu
37 ऋषि
ṛṣi
पा
सौगन्धिनि
saugandhini
10 003 sa ra ga mi pa dha na
38 श्री
śrī
जगन्मोहनम्
jaganmohanam
18 195 sa ra ga mi pa dha ni
39 गो
go
धालिवराळि
jdhālivarāḷi
34 579 sa ra ga mi pa dha nu
40 भू
bhū
नभोमणि
nabhomaṇi
19 219 sa ra ga mi pa dhi ni
41 मा
कुंभिनि
kuṃbhini
35 603 sa ra ga mi pa dhi nu
42 षा
ṣā
रविक्रिया
ravikriyā
37 523 sa ra ga mi pa dhu nu
43 वसुः
vasuḥ
पा
गीर्वाणी
gīrvāṇī
10 019 sa ra gi mi pa dha na
44 श्री
śrī
भवाणी
bhavāṇī
18 211 sa ra gi mi pa dha ni
45 गो
go
शिवपन्तुवराळि
śivapantuvarāḷi
34 595 sa ra gi mi pa dha nu
46 भू
bhū
स्थवराज
sthavarāja
19 235 sa ra gi mi pa dhi ni
47 मा
सौवीर
sauvīra
35 619 sa ra gi mi pa dhi nu
48 षा
ṣā
जीवन्तिका
jīvantikā
37 667 sa ra gi mi pa dhu nu
49 ब्रह्मः
brahmaḥ
पा
धवळाङ्ग
dhavaḷāṅga
10 051 sa ra gu mi pa dha na
50 श्री
śrī
नामदेशि
nāmadeśi
18 243 sa ra gu mi pa dha ni
51 गो
go
काशिरामक्रिया
kāśirāmakriyā
34 627 sa ra gu mi pa dha nu
52 भू
bhū
रमामनोहरि
ramāmanohari
19 267 sa ra gu mi pa dhi ni
53 मा
गमकक्रिया
gamakakriyā
35 651 sa ra gi mi pa dhi nu
54 षा
ṣā
वंशवति
vaṃśavati
37 699 sa ra gu mi pa dhu nu
55 दिशिः
diśiḥ
पा
शामळ
śāmaḷa
19 237 sa ri gi mi pa dha na
56 श्री
śrī
चामर
cāmara
18 213 sa ri gi mi pa dha ni
57 गो
go
समद्युति
samadyuti
34 597 sa ri gi mi pa dha nu
58 भू
bhū
देशिसिंहरवम्
deśisiṃharavam
19 237 sa ri gi mi pa dhi ni
59 मा
धामवति
dhāmavati
35 621 sa ri gi mi pa dhi nu
60 षा
ṣā
निषध
niṣadha
37 669 sa ri gi mi pa dhu nu
61 रुद्रः
rudraḥ
पा
कुन्तुल
kuntula
10 053 sa ri gu mi pa dha na
62 श्री
śrī
रतिप्रिया
ratipriyā
18 245 sa ri gu mi pa dha ni
63 गो
go
गीतप्रिया
gītapriyā
34 629 sa ri gu mi pa dha nu
64 भू
bhū
भूषावति
bhūṣāvati
19 269 sa ri gu mi pa dhi ni
65 मा
शान्तकल्याणि
śāntakalyāṇi
35 653 sa   ri gu mi pa dhi nu
66 षा
ṣā
चतुरङ्गिणि
caturaṅgiṇi
37 701 sa ri gu mi pa dhu nu
67 आदित्यः
ādityaḥ
पा
सन्तानमञ्जरी
santānamañjarī
10 057 sa ru gu mi pa dha na
68 श्री
śrī
जोति
joti
18 249 sa ru gu mi pa dha ni
69 गो
go
धौतपञ्चमम्
dhautapañcamam
34 633 sa ru gu mi pa dha nu
70 भू
bhū
नासामणि
nāsāmaṇi
19 273 sa ru gu mi pa dhi ni
71 मा
कुसुमाकर
kusumākara
35 657 sa ru gu mi pa dhi nu
72 षा
ṣā
रसमञ्जरि
rasamañjari
37 705 sa ru gu mi pa dhu nu

Please note:

The names of the rāgāḥ were taken from saṅgīta saṃpradāya pradarśini by brahmaśrī subbarāma dīkṣita.

Bug-Reports, comments and suggestions are very welcome to me.

Version: 1.2 (2014-07-27)